Odemkněte celý POTENCIÁL!

“Cesta hrdiny prochází různými vrcholy, ať už hraním, nebo řešením složitých problémů dospělým způsobem - od studia teorie ze super-učebnic až po Mistrovství světa ze start-upů"

Andrej Azarov,
Zakladatel MBBS 

Odemkněte celý POTENCIÁL!

“Cesta hrdiny prochází různými vrcholy, ať už hraním, nebo řešením složitých problémů dospělým způsobem - od studia teorie ze super-učebnic až po Mistrovství světa ze start-upů"

Andrej Azarov,
Zakladatel MBBS 

ODHALENÍ PLNÉHO POTENCIÁLU každého dítěte je nejdůležitějším úkolem MINIBOSS.

Být jen vynikajícím studentem s nejlepšími známkami dnes nestačí. Potenciál se ukáže až v praxi. Proto jsou dnes pro děti 21. století důležité praktické schopnosti, které proměňují znalosti v úspěch.

Za tímto účelem MINIBOSS vytvořil tři hlavní inovace ve vzdělávání:

  • světový program obchodního vzdělávání pro děti (8 kurzů), kde výuka probíhá formou hry;
  • 12 typů praxe, ve kterých se statický intelekt dítěte přetváří v dynamický intelekt kreativního vynikajícího podnikatele;
  • Podnikatelské šampionáty, kde se spojují vyspělé intelektuální mladé elity z různých zemí světa a vzniká vysoké konkurenční pole pro narození Hvězd!
12 typů cvičení - každoročně umožňují studentům odhalit se na maximum již od raného dětství a rozvíjet dovednosti nadčlověka! Pouze v MINIBOSS studenti generují své podnikatelské nápady, vytvářejí týmy, rozvíjejí vlastní startupy v Podnikatelských inkubátorech, účastní se Mistrovství světa, kde prezentují svou zemi a její podnikatelský, vědecký a technický potenciál na hlavní světové scéně!

Týmová práce rozvíjí sebevědomí a respekt k druhým. To je základní kámen života zde v MINIBOSS a sahá daleko za hranice našich hratelných tříd. Povzbuzování studentů ke společné práci vede k lepším výsledkům pro všechny ve třídě i mimo ni. Každé dítě si rozvíjí sebevědomí, aby se vyrovnalo s obtížemi, ať už jsou kdekoli.

Rozvíjejí schopnost plánovat, vyjednávat, dělat kompromisy a zvažovat, přijímat rozkazy a plnit je, předkládat návrhy a dodržovat je. Při tom všem se také učí neocenitelným vůdčím schopnostem.

Tréninkový program je založen na unikátní autorské metodice „Plný potenciál člověka odhalením 8 základních intelektů MINIBOSS 8Q“. Autor: známá podnikatelka a vědkyně, zakladatelka MINIBOSS BUSINESS SCHOOL a dalších vzdělávacích systémů - Olga Azarova.

Autorská práva k duševnímu vlastnictví registrovaná u Knihovny Kongresu USA a UN WIPO Švýcarsko! Všechna práva vyhrazena. Na světě neexistují žádné analogy!