8 KURZŮ OBCHODNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

MBBS UK diplom!

Všechno jako u dospělých!

Offline a Online

8 KURZŮ OBCHODNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

MBBS UK diplom!

Všechno jako u dospělých!

Offline a Online

PROGRAM
"VÝVOJ 8 INTELEKTŮ"

Největším cílem vzdělávání dětí je odhalit plný potenciál každého dítěte a otevřít mu co nejvíce příležitostí.

Akademický program
Kurz 1

Kurz MINIBOSS:

Základy podnikání
MINIBOSS

ZÁKLADY EKONOMIE
A PODNIKÁNÍ

První kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ

Akademický program
2 kurz

kurz DĚDIČ:

Rodinný podnik
DĚDIC

RODINNÝ
PODNIK

Druhý kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ
Akademický program
3 kurz

Kurz KREATIVEC:

Generování nápadů
a eidetika
KREATIVEC

GENEROVÁNÍ NÁPADŮ
A EIDETIKA

Třetí kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ
Akademický program
4 kurz

Kurz KOMMERSANT:

Výzkum trhu
a marketing
KOMMERSANT

MIKROEKONOMIE
A MARKETING

Čtvrtý kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ

PROGRAM
"VÝVOJ 8 INTELEKTŮ"

Největším cílem vzdělávání dětí je odhalit plný potenciál každého dítěte a otevřít mu co nejvíce příležitostí.

Akademický program
Kurz 1

Kurz MINIBOSS:

Základy podnikání
MINIBOSS

ZÁKLADY EKONOMIE
A PODNIKÁNÍ

První kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ


Akademický program
2 kurz

kurz DĚDIČ:

Rodinný podnik
DĚDIC

RODINNÝ
PODNIK

Druhý kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ

Akademický program
3 kurz

Kurz KREATIVEC:

Generování nápadů
a eidetika
KREATIVEC

GENEROVÁNÍ NÁPADŮ
A EIDETIKA

Třetí kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ

Akademický program
4 kurz

Kurz KOMMERSANT:

Výzkum trhu
a marketing
KOMMERSANT

MIKROEKONOMIE
A MARKETING

Čtvrtý kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ

Akademický program
5 kurz

Kurz PODNIKATEL:

Historie inovací
a podnikání
PODNIKATEL

HISTORIE INOVACÍ
A PODNIKÁNÍ

Pátý kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ

Akademický program
6 kurz

kurz VÝNALEZCE:

Teorie vynálezů
a TRIZ
VYNÁLEZCE

TEORIE VYNÁLEZŮ
A TRIZ

Šestý kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ

Akademický program
7 kurz

Kurz ŘEČNÍK:

Rétorika, koučing,
prodej a networking
ŘEČNÍK

KOUČING, DEBATA A NETWORKING

Sedmý kurz programu
VÝVOJ 8 INTELIGENCE

Akademický program
8 kurz

kurz PROFI:

Oborové zaměření
a kariérní mapa
PROFI

OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ
A KARIÉRNÍ MAPA

Osmý kurz programu
VÝVOJ 8 INTELEKTŮ

STUDIJNÍ PLAN NA SVĚTOVÉ ÚROVNI

UNIKÁTNÍ A GLOBÁLNÍ

Jedinečnost vzdělávacího systému MINIBOSS přináší vašemu dítěti vynikající výsledky na 5 kontinentech!

STUDIJNÍ PLAN NA SVĚTOVÉ ÚROVNI

UNIKÁTNÍ A GLOBÁLNÍ

Jedinečnost vzdělávacího systému MINIBOSS přináší vašemu dítěti vynikající výsledky na 5 kontinentech!

Rozvoj
8 intelektů

Akademický
program

100%
záruka úspěchu

Podnikatelský
inkubátor MINIBOSS

Startup World
Championships

Mezinárodní
diplom

Transformace teorie do praxe!

Monetizace znalostí!

Transformace teorie do praxe!

Monetizace znalostí!

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

BALÍK #1

PRO ZAČÁTEČNÍKY
(POUZE TEORIE) 
__________________________

AKADEMICKÝ PROGRAM

Celý akademický program MINIBOSS® se skládá z 8 akademických let studia, během kterých každý student rozvíjí své vůdčí, komunikační, kreativní a podnikatelské dovednosti. Výuku vyučují certifikovaní učitelé v registrovaných centrech MINIBOSS nebo online.

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

BALÍK #1

PRO ZAČÁTEČNÍKY
(POUZE TEORIE) 
__________________________

AKADEMICKÝ PROGRAM

Celý akademický program MINIBOSS® se skládá z 8 akademických let studia, během kterých každý student rozvíjí své vůdčí, komunikační, kreativní a podnikatelské dovednosti. Výuku vyučují certifikovaní učitelé v registrovaných centrech MINIBOSS nebo online.

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

BALÍK #2

CERTIFIKACE SVĚTOVÉ ÚROVNĚ
(TEORIE, PRAXE A MISTROVSTVÍ) 
__________________________

PŘEVÁDĚNÍ TEORIE V PRAXI

Každý student MINIBOSS ročně:

 • Odhaluje a rozvíjí jejich silné stránky a TALENTY
 • Své nadání a znalosti proměňuje v PRAKTICKÉ VÝSLEDKY
 • NaučÍ se pracovat v TÝMU
 • NaučÍ se být zodpovědným VEDOUCÍM
 • NaučÍ se určovat priority a plánovat svůj čas
 • NaučÍ se dělat VOLBY a ROZHODNUTÍ
 • Získejte informace o podnikání od ZKUŠENÝCH PODNIKATELŮ
 • Naučí se vytvářet NOVÉ NÁPADY
 • Prezentuje svůj podnikatelský nápad na STARTUP FÓRU
 • Získává finanční prostředky od INVESTORŮ 

MONETIZACE ZNALOSTÍ

Každý student MINIBOSS ročně:

 • Vytvoří firmu OD KONCE DO KONCE
 • VYDĚLÁVÁ SVÉ PENÍZE
 • BavÍ se a přitom pokračuje ve studiu na BUSINESS CAMPECH
 • Zjistí více o mezinárodních značkách na BUSINESS TOURECH
 • Udělá z nových stejně smýšlejících lidí PŘÁTELE
 • Účastní se národních a světových šampionátů startupů 

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

BALÍK #2

CERTIFIKACE SVĚTOVÉ ÚROVNĚ
(TEORIE, PRAXE A MISTROVSTVÍ) 
__________________________

PŘEVÁDĚNÍ TEORIE V PRAXI

Každý student MINIBOSS ročně:

 • Odhaluje a rozvíjí jejich silné stránky a TALENTY
 • Své nadání a znalosti proměňuje v PRAKTICKÉ VÝSLEDKY
 • NaučÍ se pracovat v TÝMU
 • NaučÍ se být zodpovědným VEDOUCÍM
 • NaučÍ se určovat priority a plánovat svůj čas
 • NaučÍ se dělat VOLBY a ROZHODNUTÍ
 • Získejte informace o podnikání od ZKUŠENÝCH PODNIKATELŮ
 • Naučí se vytvářet NOVÉ NÁPADY
 • Prezentuje svůj podnikatelský nápad na STARTUP FÓRU
 • Získává finanční prostředky od INVESTORŮ 

MONETIZACE ZNALOSTÍ

Každý student MINIBOSS ročně:

 • Vytvoří firmu OD KONCE DO KONCE
 • VYDĚLÁVÁ SVÉ PENÍZE
 • BavÍ se a přitom pokračuje ve studiu na BUSINESS CAMPECH
 • Zjistí více o mezinárodních značkách na BUSINESS TOURECH
 • Udělá z nových stejně smýšlejících lidí PŘÁTELE
 • Účastní se národních a světových šampionátů startupů 

TYPICKÝ PORTRÉT ABSOLVENTA

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL poskytuje důležité dovednosti i praktické zkušenosti a připravuje své absolventy na reálný svět.

TYPICKÝ PORTRÉT ABSOLVENTA

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL poskytuje důležité dovednosti i praktické zkušenosti a připravuje své absolventy na reálný svět.

LIDER

Umí realizovat své sny a umí pozitivně ovlivňovat životy druhých

SEBEJISTÝ

Uznání vlastních silných stránek a silný pocit vlastní hodnoty a sebevědomí

TVŮRČÍ

Schopnost vidět příležitosti a přicházet s originálními nápady

MYSLITEL

Schopnost interpretovat informace, přijímat kalkulovaná rizika a činit nezávislá rozhodnutí